Staak handhaving op regels voor aanmeren langs de Vecht

VVD Stichtse Vecht heeft vragen gesteld over de ingezette handhaving op de regels voor aanmeren die de gemeente nu hanteert. Wij zijn van mening dat het beter is de handhaving te staken totdat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld om bootbezitters nu niet onnodig op kosten te jagen.

Handhaving op ’17 meter’

De gemeente Stichtse Vecht lanceerde begin juni het bericht te gaan handhaven: ‘We zien een toename aan boten die worden aangemeerd aan steigers, palen of soms bomen. Dat mag niet overal en altijd. De komende periode gaan wij extra op de naleving van deze regels letten.’ Volgens de VVD is deze handhaving vooruitlopend op het nog vast te stellen bestemmingsplan De Vecht. Hierin wordt bijvoorbeeld een uitzondering gemaakt voor Vreeland waar een 13,5 meter norm wordt voorgesteld. Volgens berichtgeving zouden de boten in Vreeland nu weg moeten terwijl het voorgesteld bestemmingplan iets anders voorstelt en na vaststelling de boot helemaal niet weggehaald hoeft te worden. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat het bestemmingsplan anders wordt vastgesteld waarbij bootbezitters nu gevraagd worden de boot weg te halen en een andere oplossing te zoeken, maar na vaststelling van het bestemmingsplan de boot weer mogen terugleggen. Dat is volgens de VVD geen zorgvuldig bestuur.

Duidelijkheid voor bootbezitters

De fractie van de VVD heeft een zestal vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de beweegredenen, de gemaakte keuzes en hoopt dat het college aangeeft de handhaving op de regels voor aanmeren voorlopig te staken.