De VVD Stichtse Vecht maakt zich zorgen om bereikbaarheid hulpdiensten

Op 2 juni werden we geïnformeerd dat de brandweer gehinderd werd door fout geparkeerde auto’s. Hierdoor arriveerden de brandweer later bij het gaslek dat was ontstaan door graafwerkzaamheden. Voor de VVD Stichtse Vecht is veiligheid van groot belang. Dit betekent dat de brandweer op tijd aanwezig moet kunnen zijn bij een incident.

Fout parkeerders

Door fout geparkeerde auto’s kon de brandweer het gaslek niet bereiken en ontstond een gevaarlijke situatie. De fout geparkeerde auto’s is voor de VVD Stichtse Vecht al langer een doorn in het oog. Fout geparkeerde auto’s brengt de veiligheid van onze inwoners in gevaar. Al vaker is door de brandweer en de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aandacht gevraagd voor dit probleem. De BOA’s deelden ook al vaker gele kaarten uit.

Handhaven

Wat ons betreft is de tijd van waarschuwen voorbij en dienen de BOA’s een boete uit te schrijven bij fout geparkeerde auto’s. Ook vragen wij bij het college aandacht voor de parkeerproblematiek in verschillende wijken van Stichtse Vecht. Want binnen 250 meter van je huis moet in ieder geval voor iedereen een parkeerplek beschikbaar te zijn. Zo hebben wij dat met elkaar afgesproken.

Reactie college

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat er door de BOA’s gehandhaafd wordt bij fout geparkeerde auto’s. Dit gebeurt niet als de situatie meteen hersteld kan worden en de inwoner de auto dus direct in een parkeervak kan zetten. Het college heeft gevraagd aan de BOA’s om extra alert te zijn op fout geparkeerde auto’s die zorgen voor mogelijke onveilige situaties en het hinderen van hulpdiensten.