Geef ruimte aan horeca en de markt op vrijdag in Breukelen

VVD Stichtse Vecht heeft begrepen dat door de toepassing van de Coronamaatregelen op de vrijdagmarkt in Breukelen onvrede is bij zowel de horeca op de Kerkbrink en de ondernemers op de markt. Na gesprekken met de diverse belanghebbenden kan in ieder geval geconstateerd worden dat de communicatie niet vlekkeloos is verlopen en niet geleid heeft tot een oplossing die voor alle betrokkenen beter aanvaardbaar is. Natuurlijk zijn er beperkingen door de vereiste Coronamaatregelen maar naar de mening van de VVD Stichtse Vecht is er te weinig in oplossingen gedacht die beide partijen tegemoet komen.

Creativiteit in mogelijke oplossingen

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er vier oplossingen zijn aangedragen die niet verder in behandeling zijn genomen. Wij willen graag dat alle oplossingen goed bekeken worden, zodat zowel de horeca als de markt op vrijdag naar tevredenheid open kunnen zijn. De VVD Stichtse Vecht roept het college op om meer regie te pakken en te zoeken naar een passende oplossing.

Reactie college

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat zij de verschillende varianten wel heeft bekeken, maar dat er bij alle varianten sprake is van belemmeringen, zoals bijvoorbeeld de parkeerdruk. Het college is in gesprek met de ondernemers. Zij zien dit als een kans om een dialoog te starten welke leidt tot een betere samenwerking tussen markt, horeca en andere ondernemers op en rond de Kerkbrink in Breukelen.

Onafhankelijk onderzoek

Alhoewel de gesprekken open en constructief zijn verlopen, zijn er een tweetal punten waar nog geen overeenstemming over is bereikt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de markttijden niet veranderd, maar heeft een onafhankelijke partij de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar een alternatieve indeling van de markt.