VVD Stichtse Vecht pleit voor een gezond en veilig leerklimaat

Goede ventilatie

Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezond leerklimaat voor leerlingen en docenten. Onlangs werd ook bekend dat een goed ventilatiesysteem besmettingen met het Coronavirus kan voorkomen. Dit maakt een goed ventilatiesysteem in iedere school extra urgent.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Voor schoolbesturen is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over het gebouw waar hun school gevestigd is. Wordt de school in de toekomst gerenoveerd of is er misschien sprake van nieuwbouw? Duidelijkheid over deze keuzes is belangrijk om wel of niet over te gaan tot bijvoorbeeld het aanschaffen van een nieuw ventilatiesystemen of andere grote investeringen. Om die reden wil de VVD Stichtse Vecht de status van de pilot IHP Maarssenbroek Zuid en Midden weten en zijn wij benieuwd of dit voor het college aanleiding geeft om een IHP op te stellen voor de volledige gemeente.