Het cement in de samenleving is meer dan een stapel stenen

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2020 hebben Lokaal Liberaal, CDA Stichtse Vecht en PvdA Stichtse Vecht een motie in voor het behoud van het ING-kantoor in Breukelen.

Oproep aan college

Het cement in de samenleving is meer dan een stapel stenen en het is belangrijk dat bankfilialen beschikbaar blijven in onze gemeente. Wij zetten ons vol in voor deze belangrijke voorzieningen in Stichtse Vecht en hebben het college gevraagd een uiterste inspanning te doen om de resterende banken voor Stichtse Vecht te behouden en daarmee de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers op peil te houden.

Op dit moment speelt de mogelijke sluiting van het ING-hoofdkantoor in Breukelen. Om die reden hebben wij gevraagd aan het college om via een brief de ING duidelijk te maken dat wij het regiokantoor van het ING in Breukelen willen behouden voor onze inwoners.

Stemmingsuitslag

Na een kort debat werd de motie in stemming gebracht. De motie werd aangenomen met 30 stemmen voor en 3 stemmen tegen.