Foto's zijn bestemd voor de media. De rechten zijn afgekocht. Bij gebruik foto altijd de naam van de fotograaf, Norbert Waalboer, vermelden!

Jeroen Willem Klomps

WETHOUDER & EERSTE LOCOBURGEMEESTER
WIJKWETHOUDER VAN BREUKELEN, VREELAND, NIGTEVECHT EN NIEUWERSLUIS

Financiën, Mobiliteit, Duurzaamheid, Cultuur en Monumenten, Gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken, Maatschappelijk vastgoed, Dienstverlening, Inkoop en aanbestedingen, Toezicht gemeenschappelijke regelingen, Personeel & Organisatie, Omgevingswet

Jeroen Willem Klomps (1972) is getrouwd en vader van een prachtige dochter. Hij woont al bijna 30 jaar in Maarssen-Dorp. Jeroen Willem is sinds 2006 actief voor de lokale VVD.

Na drie jaar raadslid en lijsttrekker te zijn geweest bij de verkiezingen in 2018 is Jeroen Willem wethouder en 1e locoburgemeester geworden. Daarvoor was hij werkzaam als strategisch organisatieadviseur.

Hij zet zich in voor een solide financieel beleid, goede bereikbaarheid en de verplichte energietransitie.

Jeroen Willem is daarnaast regionaal actief in verschillende rollen:

 • Voorzitter Bestuurstafel Duurzame Bereikbaarheid | U10;
 • Ambassadeur Waterstof Energiecollectief Utrechtse Bedrijven;
 • Voorzitter Milieu Educatief Centrum Maarssen;
 • Lid Comité van Aanbeveling “Weerbaar Water”;
 • Lid Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad.

Ook vertegenwoordigt hij Stichtse Vecht in diverse besturen:

 • Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht;
 • Lid Bestuurlijk Overleg Programma Milieu Overleg Provincie Utrecht;
 • Lid Bestuur BSWW;
 • Lid Bestuur BGHU;
 • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwerking Utrecht;
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum;
 • Lid Bestuurlijke Regie Schiphol.

Vanuit zijn functie als wethouder Financiën is hij bovendien Voorzitter van de Raad van Commissarissen van ons sociaal werkbedrijf Kansis en KansisGroen.