Herstel het veiligheidsgevoel in Maarssenbroek

De afgelopen weken bereiken ons meerdere berichten over bedreigingen en (pogingen tot) overvallen in Maarssenbroek, waarbij geweld en dreigen met steekwapens niet wordt geschuwd. Dit is voor de fractie van de VVD onaanvaardbaar en geeft een groot gevoel van onveiligheid bij iedereen die ’s avonds, maar ook overdag, gebruik maakt van de fietspaden en fietstunnels in Maarssenbroek. Voor de VVD staat de veiligheid van de inwoners voorop en vindt deze golf van bedreigingen en straatovervallen ontoelaatbaar.

Volledig beeld

De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om een volledig beeld te krijgen van de bedreigingen en overvallen van de laatste tijd. Ook willen wij weten of er al meer duidelijk is over mogelijke verbanden tussen de verschillende incidenten.

Maatregelen

De VVD vraagt zich af welke maatregelen er zijn of worden ingezet om het veiligheidsgevoel te herstellen en deze golf van misdrijven een halt toe te roepen. Als er sprake is van een trend wil de VVD dat de gemeente goed kijkt naar een meer structurele aanpak om een einde te maken aan deze misdrijven.