Rapporten tonen aan: jeugdzorg moet beter

Nog altijd is de jeugdzorg in de regio Midden Nederland niet altijd op orde. Wat de VVD Stichtse Vecht betreft moet dit beter. Wij hebben een aantal vragen aan het college gesteld of zij hier werk van willen maken. Dat betekent onder andere dat wij vragen om meer druk op de ketel om de ‘Verbeteragenda’ van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) nu ook echt uit te gaan voeren.

Open en transparante informatie

Nog te vaak ontvangen raadsleden klachten over de wijze waarop SVMN omgaat met bepaalde situaties. De VVD Stichtse Vecht is van mening dat de verbeteringen in de organisatie van SVMN op het gebied van open en transparante Informatie voor raadsleden, verbinding met zowel cliënten, burgers, professionals als opdrachtgevers en het delen van dilemma’s en actief leren van klachten de belangrijkste voorwaarden zijn om het tij te keren.

Schriftelijke vragen

Onze schriftelijke vragen leest u hier.