VVD: “Extra subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen.”

De subsidieregeling voor de aanleg van groene daken en het afkoppelen van regenwater is een groot succes. Het beschikbare budget voor bovenstaande subsidieregeling van 75.000 euro voor 2020 is uitgeput door het grote aantal gehonoreerde aanvragen. De VVD Stichtse Vecht is blij dat inwoners zelf een bijdrage leveren aan het vergroenen van hun eigen leefomgeving en wil dit blijven stimuleren.

Extra budget

Om die reden dient de VVD-fractie een motie in om voor dit jaar nog eens 15.000 euro vrij te maken om alle aanvragen die dit jaar ngo gedaan worden te kunnen honoreren. Zo blijven we inwoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan de ambities van de gemeente en hoeven we niemand teleur te stellen.