VVD Stichtse Vecht pleit voor concrete maatregelen om veiligheid in Maarssenbroek te herstellen

Tijdens het spoeddebat op 31 augustus 2020 heeft de VVD Stichtse Vecht gepleit voor concrete maatregelen om de veiligheid in Maarssenbroek te bevorderen. De huidige situatie vraagt om directe actie. Op deze manier zorgen we samen voor een omgeving waar het prettig en veilig wonen is.

Raadslid Babet de Vries: “De criminaliteit moet de kop worden ingedrukt zodat de rust weer kan worden hersteld in Maarssenbroek. Er zijn direct maatregelen nodig, zoals uitbreiding en inzet van politie, BOA’s, kentekenherkenning en tijdelijk (mobiel) cameratoezicht.”

Bijdrage spoeddebat

Onze volledige bijdrage leest u hier.

Voorzitter,

Helaas is het schering en inslag. Bedreigingen en overvallen. Het gevoel van onveiligheid bij inwoners is onaanvaardbaar. Een reden voor de VVD om schriftelijke vragen aan het college te stellen. Gezien de ernst van de delicten en de onrust onder inwoners hebben we het spoeddebat direct omarmd samen met vele andere partijen om geen kostbare tijd verloren te laten gaan. Een serieuze zaak, hoogstnoodzakelijk om hiervoor het reces vroegtijdig te beëindigen en de verontruste inwoners snel te kunnen informeren en te laten zien dat ook de politiek in Stichtse Vecht de problemen serieus neemt.

Kan je je kind nog veilig naar school of sport laten fietsen? Kan je nog alleen de hond uitlaten? Kan je nog rustig op de fiets een boodschap doen? Vragen die leven in Maarssenbroek en omgeving. Het is niet normaal dat we alert moeten zijn op raddraaiers die het op jou of je spullen gemunt hebben! Schokkend om te horen dat inwoners met kettingsloten aan het stuur op pad gaan om zich te kunnen verweren indien nodig.

Voorzitter, de aanleiding van dit debat is niet een enkel incident. Nee, het is een continue stroom van incidenten n en onrust in deze zomerperiode met de diverse overvallen als trieste dieptepunten. Raddraaiers die intimideren, vernielingen aanbrengen, overvallen en autobranden plegen en oproepen tot anti-Coronatochten waarbij de openbare orde verstoord wordt.

Onacceptabel! Hard aanpakken is het devies!

De criminaliteit moet de kop worden ingedrukt zodat de rust weer kan worden hersteld in Maarssenbroek. Er zijn direct maatregelen nodig, zoals uitbreiding en inzet van politie, BOA’s, kentekenherkenning en tijdelijk (mobiel) cameratoezicht.

Er is een trend dat jongeren steeds meer rondlopen met messen en andere wapens, een gevoel van onveiligheid zal deze trend alleen maar versterken. Deze ontwikkeling moet worden gestopt en dit vraagt om serieuze maatregelen. Preventief fouilleren, kluiscontroles op middelbare scholen en keiharde handhaving in geval van wapenbezit. Investeren in een veilige omgeving en handhaven, maar ook het nemen van acties ter voorkoming van overlast van jeugd door een nauwe samenwerking tussen onderwijs, zorg en sport. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

Wie zijn die raddraaiers? Waar zijn de ouders? En hoe is de situatie thuis? Kan de burgemeester toezeggen dat ouders, desnoods verplicht, meegenomen gaan worden in de aanpak en vervolging van minderjarige relschoppers, het verhalen van de schade en – ook belangrijk – om te zorgen dat ze in de toekomst op het rechte pad blijven?

Voorzitter, gezien de ernst van de situatie vraagt de VVD in hoeverre al is overwogen om een mobiel steunpunt van de gemeente of de politie te plaatsen om het gesprek aan te gaan met wijkbewoners over de onveilige situatie? Wordt er al meer opsporings- en handhavingscapaciteit ingezet rondom de fietspaden en tunnels in Maarssenbroek? Is er al gekeken wat er in samenwerking met de in de buurten woonachtige inwoners en aanwezige signaleringsteams kan worden gedaan? En kunnen de maatregelen die de VVD in een door de raad aangenomen motie heeft gevraagd om de verlichting in de tunnels te verbeteren versneld worden aangepakt?

Er is in de raad vanavond een gemeenschappelijk doel. Het stoppen van de criminaliteit en daarmee ook de onrust. En wel met ingang van morgen. Aan de slag!